Dagpenge og ferie

Du har som modtager af dagpenge ret til op til fem ugers ferie. Når du er ledig og modtager dagpenge, optjener du retten til feriedagpenge. Disse er udregnet på baggrund af de udbetalinger, du har haft i det foregående optjeningsår (kalenderår).

Med dette kan der siges, at hvis du har modtaget dagpenge hele sidste år, har du ret til 25 dage med feriedagpenge, der skal holdes i ferieåret året efter. Har du kun modtaget dagpenge i under et år, har du naturligvis ikke ret til 25 dage med feriedagpenge, men færre.

Har du imidlertid optjent feriepenge hos en arbejdsgiver i optjeningsåret, har du ret til både at få disse og desuden også feriedagpenge. Du kan dog højst have ret til 25 dages ferie i alt. Dine optjente feriedage hos din arbejdsgiver skal afholdes, før du kan modtage feriedagpenge.

Hvis du er ledig, skal du meddele jobcenteret, at du holder ferie senest 14 dage før, ferien starter. Din a-kasse skal også have besked. Dette skal dog først meldes senest dagen før, din ferie påbegyndes.

Du får som udgangspunkt feriedagpenge udbetalt til samme sats som almindelige dagpenge. Satsen pr. dag er dog afhængig af, om du er fultids- eller deltidsforsikret.

Beløb

Beløbet på dine dagpenge afhænger af den løn du fik umiddelbart før du blev arbejdsløs. Din akasse arbejder med forskellige satser, og hvis du fx lige er blevet færdiguddannet og søger om at få dagpenge, vil du som udgangspunkt få den laveste sats. Du kan her forvente at få udbetalt mellem 8-10.000kr, alt efter hvor meget fradrag du har.

Det er et beløb som kan variere meget, så det er en god idé lige at kontakte din akasse for at finde ud af hvilke beløb du kan forvente at få i dagpenge.