Alderspension

Jeg satte mig fornylig for at kigge lidt på mine egne pensionsforhold, og må sige at jeg er kommet frem til at den klart mest fordelagtige pensionsopsparing for mig er den nye Alderspension. Det er korrekt at man ikke får noget fradrag på indbetalinger som på den gamle Kapitalpension, men til gengæld er skatten på værdipapirhandel fra en Alderspension markant lavere end på frie midler. (15,3%, mod 40%)

Efter de nye pensionsreformationer i 2013-2014 hvor man nu ikke længere kan opnå skattefradrag på indbetalinger til en pension, har jeg haft det lidt opgivende overfor pensionsopsparing. Ikke dermed sagt at man ikke bør spare op til alderdommen, det kommer man ikke uden om. Men min holdning har længe været at man bør se sine frie midler som, den formue (om nogen), man plejer frem mod alderdommen. Dette har naturligvis den risiko at man kommer til at bruge pengene. Men hvis man er disciplineret nok, bør frie midler kunne fungere lige så godt som en moderne pensionsopsparing.

Men Alderspensionen giver mig det kompromis jeg måske har ledt efter. Jeg får sikkerheden ved en pensionsopsparing der er “låst”, samtidig med at jeg får en skatterabat.

På en Alderspension betaler du 15,3% (2015), af en evt aktiegevinst, hvor du ved anvendelse af frie midler betaler omkring 40%. Du kan imidlertid kun smide 28.600kr over på Alderspensionen om året (2015). Ikke desto mindre har jeg selv besluttet mig for at benytte af denne nye glimrende ordning.

Hvad gør du med din pensionsopspring?

Nemmere at få sig elevpladser

Kapitalpension

En kapitalpension er en pensionsordning som man kan påbegynde fra man er fyldt 18 år, og som man får udbetalt når man fylder 60 år. Der er et loft på hvor meget man kan indbetale om året på 43100kr.

Du kan trække op til 44% af pensionen fra i skat, men skal betale 40% i skat af pensionen når den udløber. Vælger du at trække pensionen ud inden du er fyldt 60 år, skal der betales en skat på 60%

Forskellen på en kapitalpension og så en ratepension, er at en kapitalpension får du udbetalt på en gang, hvor en ratepension, bliver udbetalt i rater, fra når du går på pension.

Ratepension

En ratepension er en pensionsopsparing som udbetales i rater typisk i op til 10 år efter du er blevet pensioneret. De penge du indbetaler til en ratepension kan du fradrage med 44% i bund og mellemskatten. Når du får ratepensionen udbetalt skal du betale 40%. Vil du have den udbetalt inden du er fyldt 60år, skal du betale 60% i skat.

Du kan få udbetalt din ratepension (i rater) fra du er fyldt 65 år. Er du fyldt 60 efter 1999, kan du få den udbetalt efter du er fyldt 67år.

Ratepension er altså en pensionsopsparing som betales i rater, hvor en kapitalpension er en pensionsopsparing der betalt på en gang.