Forstå tidlig pension

Det kan være hårdt at gå på arbejde. Og det kan være noget, man tænker på at gøre, før man egentlig rammer den officielle folkepensionsalder.

Er du en af dem, der går med tanken om at gå på pension før tid, er tidlig pension måske noget for dig.

For at få tidlig pension, også kendt som Arne-pension, er der en række krav du skal opfylde. Læs med her for at blive klogere på kravene, hvad du kan få udbetalt og om tidlig pension overhovedet er noget for dig.

Nøgleelementer i reglerne for Arne-pension

For du overhovedet kan overveje at søge Arne-pension skal du være fyldt 61 år. Derudover skal du udfylde en række krav – bl.a. et krav om hvor mange år du har været på arbejdsmarkedet.

Sådan opstod navnet Arne-pension

Tidlig pension kaldes også for Arne-pension, fordi ordningen blev inspireret af en bryggeriarbejder som hedder Arne Juhl. Det var ham, der blev ansigtet for Socialdemokraternes kampagne om tidlig pension.

Vigtigheden af anciennitet for tidlig pension

Det er dog ikke alle, der kan få glæde af Arne-pension. Det kan du kun, hvis du har været mange år på arbejdsmarkedet allerede og har bevis herfor.

Opfylder du de betingelser, og en række andre, kan du gå på tidlig pension.

Når du er 61 år, kan du beregne, hvor tidligt du kan gå på pension. Det beregnes ud fra, hvor mange år du allerede har arbejdet. Kravene lyder således:

  • For at gå af 3 år før tid, skal du have været 44 år på arbejdsmarkedet
  • For at gå af 2 år før tid, skal du have været 43 år på arbejdsmarkedet
  • For at gå af 1 år før tid, skal du have været 42 år på arbejdsmarkedet

Ovenstående er de nuværende krav, men fra 2026 er der meldt ændringer. Der kan du beregne, fra du er 62 år, og frem fra fra 42 års anciennitet kræves da 43-45 år. Kraverne forventes at stige yderligere fra 2027, hvor man fra regner fra 63 år og ancienniteten vil hedde 44-46 år.

Du kan søge om Arne-pension fra 6 år før folkepensionsalderen, men er du født i 1963, 64, 67 eller 68, så kan du søge 7 år før.

Kan du ikke få tidlig pension, men har noget tid før du kan få folkepension, kan du overveje andre måder at komme til penge. Besøg eksempelvis Lendo.

Sådan beregnes din anciennitet for tidlig pension

Din anciennitet beregnes altså efter hvor mange år, du har været på arbejdsmarkedet før den alder du beregner fra. Det er ikke kun, hvor mange år, men i virkeligheden, hvor mange timer du har arbejdet. Når der er betalt 2 tredjedele af et fuldt ATP-bidrag, tæller det som 1 års arbejde. Sådan kan man nemlig også tælle perioder med sygdom, ledighed eller barsel med, da du også betaler ATP-bidrag her.

ATP bidrag fandtes ikke for folk under 18 år før slut 1977. Er man født på et tidspunkt, hvor denne faktor er relevant, så får man automatisk ca 1 års anciennitet.

Hvad så hvis man er selvstændig? Jo, så beregnes anciennitet ud fra, hvor mange år din virksomheds overskud har været større end den højeste dagpengesats.

Din tilknytning til arbejdsmarkedet

Du kan ikke bare søge tidlig pension ud af det blå. Du skal bl.a. stadig være i arbejde eller i en A-kasse, også efter du har fået beregnet, hvor mange års anciennitet du har. Det skal du have været som minimum de seneste 9 måneder, og der skal være 3 måneder, til du tidligst har ret til tidlig pension.

Er du medlem af en A-kasse eller pensionsselskab, kan det være en fordel at række ud til dem for rådgivning.

Så meget kan du få udbetalt under tidlig pension

I 2023 hedder det maksimale beløb 14.008 kroner pr. måned. Der er dog mange faktorer, der afgør, hvor meget du har ret til at få.

Du kan søge på nettet efter en beregner, eller se om din A-kasse eller pension har en, du kan bruge.

Andre former for pensionsudbetaling

Der findes som overordnet tre typer pensionsudbetaling: lovbaseret pension, arbejdsmarkedspension og individuel pension.

De fleste arbejdsgivere har en pensionsordning således, at der bliver indbetalt dele af en medarbejders løn til en pensionsopsparing. Nogle arbejdspladser bidrager også selv til det beløb.

Lovbaseret pension er noget det offentlige sørger for. Det er bl.a. folkepension og Arne-pension

Du kan også selv starte din egen private, individuelle pensionsopsparing gennem et pensionsfirma eller din bank.

Arne-pension, senior pension og opståelsen af Arne plus

Arne-pension og senior pension kan lyde ens, men der er faktisk stor forskel. Her er forskellene mellem de to:

  • Arne-pension er baseret på anciennitet, som beregnes 6 år før folkepensionsalder.
  • Senior pension handler om arbejdsevne, og er for folk, som har meget svært ved at kunne udføre deres arbejde.

Og så er der også Arne Plus. Arne Plus er på nuværende tidspunkt kun en idé fra regeringen og altså ikke implementeret endnu. Arne Plus skal erstatte senior pension.

Løn og opsparinger kan påvirke din pension

Hvad du har ret til at få udbetalt i pension påvirkes af en række faktorer. Blandt andet falder summen, hvis du har pensionsopsparinger eller er i arbejde.

Brug en beregner for at se, hvor meget dine eventuelle pensionsopsparinger påvirker, hvad du kan få udbetalt.

FAQs

Hvor vigtigt er det at være tilknyttet arbejdsmarkedet for at få tidlig pension?

Det er afgørende, at du er tilknyttet arbejdsmarkedet for at få ret til tidlig pension. Der er også flere krav, du skal opfylde, men uden dette kan du ikke få tidlig pension.

Hvordan beregnes tidlig pension udbetalinger?

Hvad du kan få udbetalt afhænger af mange faktorer. Det afhænger af din anciennitet, om du fortsat arbejder og du i så fald tjener og så afhænger det også af, om du har nogle eksisterende pensionsopsparinger.

Hvorfor vil regeringen kombinere Arne-pension og senior pension til Arne plus?

Arne plus skal erstatte Arne-pension og senior pension. Den skal gøre, at personer som er syge eller nedslidte, men ikke har ancienniteten også kan søge om tidlig pension. Lovforslaget forventes at komme i slutningen af 2023.

Post Navigation