Topskat

I Danmark har vi en topskat på 15% af den løn der overstiger 389.900DKK (2010). Topskatten er med til at sikre at der ikke sker en skævvridning af befolkningen, således at de rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere.
[wp_ad_camp_1]
Topskatten er en af de skatter der gør Danmark til et meget afbalanceret og lige fordelt land. Der er dog en del polemik omkring topskatten, om hvordan den netop er med til at sænke incitamentet for at arbejde.

Nogle mener at hvis topskatten blev sænket ville man arbejde mere og således ville det samlede skattegrundlag være større, end uden en topskat.

Hvis du selv betaler topskat, er der mange forskellige muligheder for hvordan du kan slippe uden om denne skat, ved fx at betale til en pensionsopsparing.

Førtidspension

Du kan få udbetalt din folkepension før du er fyldt 65år, såfremt du bliver anerkendt som ikke arbejdsduelig, det kan være en fysisk eller psykisk skade/påvirkning. Førtidspensionen er således bare en egentlig tidlig folkepension, som udbetales til dem i samfundet, som ikke kan arbejde på fuld tid.
[wp_ad_camp_1]
Hvis din arbejdsevne er nedsat fysisk eller psykisk, i en udstrækning så du ikke kan passe et reelt arbejde, har du mulighed for at modtage førtidspension. Du kan dog opnå muligheden for at arbejde i et bestemt omfang, også selv du er på førtidspension.

I 2009 var satsen for førtidspension på 188.448kr, men du skal være opmærksom på at den er lavere hvis du har en samlever. For at få den høje sats skal du kunne bevise at du reelt er enlig, og at du således har krav på fuld førtidspension.

Du kan søge om at få førtidspension fra du er fyldt 18 år til du er fyldt 67år. Der skal naturligvis være en god grund til ansøgningen. Som minimum skal du f.eks. have en nedsat arbejdsevne svarene til 50% af din fulde evne.

Din kommune vil i hver enkelt sag gå ind og vurdere forskellige sider af ansøgerens person for at finde ud af hvor uegnet personen er til arbejde. Kommunen kan også vælge at sætte din førtidspension på pause, hvis de er i tvivl om du reelt har nedsat arbejdsevne.