Arbejdsskade

En arbejdsskade er en personskade der sker under et arbejdsforhold, og kan derfor kun anerkendes som en arbejdsskade såfremt man er underlagt en arbejdsgiver, på skadestidspunktet. Arbejdsgiveren skal iøvrigt være placeret i Danmark, og skaden skal være sket i forbindelse med arbejdet.
[wp_ad_camp_1]
Det er muligt at få erstatning for en arbejdsskade i Danmark. Dette søges igennem arbejdsskadestyrelsen, hvor du skal gøre rede for din nedsatte arbejdsevne, og heraf den tabte arbejdsfortjeneste.

Du kan få arbejdsskade erstatning også selvom du arbejder i udlandet for en dansk arbejdsgiver, fx hvis du arbejder på et dansk skib i udlandet.

Omsorgsdage

Bliver dit barn syg har du ret til at holde 2-10 omsorgsdage om året, alt efter om du blev forælder før eller efter 1 oktober 2005. Efter denne dato blev de retmæssige omsorgsdage nemlig sat ned fra 10 til 2 om året.
[wp_ad_camp_1]
Du har under dine omsorgsdage ret til fuld løn, sålænge barnet ikke er fyldt 7 år. Din arbejdsgiver har desuden ingen ret til at se beviser for rigtigheden af dine omsorgsdage.

Omsorgsdagene er lavet af hensyn til det enkelte barn, således at det altid har mulighed for at have en af sine forældre tilstede hvis det rammer ind i sygdom eller andet.