Dagpenge og ferie

Du har som modtager af dagpenge ret til op til fem ugers ferie. Når du er ledig og modtager dagpenge, optjener du retten til feriedagpenge. Disse er udregnet på baggrund af de udbetalinger, du har haft i det foregående optjeningsår (kalenderår).
Med dette kan der siges, at hvis du har modtaget dagpenge hele sidste år, har du ret til 25 dage med feriedagpenge, der skal holdes i ferieåret året efter. Har du kun modtaget dagpenge i under et år, har du naturligvis ikke ret til 25 dage med feriedagpenge, men færre.

Har du imidlertid optjent feriepenge hos en arbejdsgiver i optjeningsåret, har du ret til både at få disse og desuden også feriedagpenge. Du kan dog højst have ret til 25 dages ferie i alt. Dine optjente feriedage hos din arbejdsgiver skal afholdes, før du kan modtage feriedagpenge.

Hvis du er ledig, skal du meddele jobcenteret, at du holder ferie senest 14 dage før, ferien starter. Din a-kasse skal også have besked. Dette skal dog først meldes senest dagen før, din ferie påbegyndes.

Du får som udgangspunkt feriedagpenge udbetalt til samme sats som almindelige dagpenge. Satsen pr. dag er dog afhængig af, om du er fuldtids- eller deltidsforsikret.

Post Navigation