Omsorgsdage

Bliver dit barn syg har du ret til at holde 2-10 omsorgsdage om året, alt efter om du blev forælder før eller efter 1 oktober 2005. Efter denne dato blev de retmæssige omsorgsdage nemlig sat ned fra 10 til 2 om året.
[wp_ad_camp_1]
Du har under dine omsorgsdage ret til fuld løn, sålænge barnet ikke er fyldt 7 år. Din arbejdsgiver har desuden ingen ret til at se beviser for rigtigheden af dine omsorgsdage.

Omsorgsdagene er lavet af hensyn til det enkelte barn, således at det altid har mulighed for at have en af sine forældre tilstede hvis det rammer ind i sygdom eller andet.

Børnebidrag

Når forældre til et eller flere børn er separeret skal den part der ikke har forældremyndighederne over børnene betale et børnbidrag. Dette beløb svinger fra år til år, men er generelt stigende, således at det i 2008 var på 1094kr om måneden og i 2009 var på 1128kr om måneden.
[wp_ad_camp_1]
Vi har en inflation i Danmark på ca 2%, så man skal regne med at børnebidraget også stiger med ca 2% om året.

Børnebidraget er med til at sikre et acceptabelt økonomisk fundament for den forældremyndigheds bærende part.

Skatteministeriet

Skatteministeriet er det ministerium der varetager indragelsen af skatter i Danmark. Indsamlingen af skatter betaler for alle de offentlige instanser du som borger har gratis adgang til. Skatteministeriet formidler således skatten videre til kommunerne.
[wp_ad_camp_1]
Det er skatteministeriet der i samarbejde med regeringen og skatteministeren udstikker retningslinierne for skatter og afgifter i Danmark. De overvåget konstant effektiviteten af de forskellige afgifter og skatter, således at der ikke bruges unøddige ressourcer.

Skatteministeriet rapporterer direkte til den siddende skatteminister, og arbejder samtidig tæt sammen med EU.

Beregn

Der findes mange forskellige sider på nettet hvor du kan beregne hvordan din pension vil komme til at se ud. Du kan beregne alt fra hvordan du undgår topskatten ved at indbetale til en pensionsordning til hvad du skal have tilbage i skat.
[wp_ad_camp_1]
De fleste banker har en service hvor du kan gå ind og lave en masse forskellige økonomiske beregninger.

Vi har ikke nogen beregne her på siden. Men det er ikke så svært at finde nogle der er værd at benytte.

Alt du ved om folkepension udbetaling

Pension Danmark

I Danmark betaler du som statsborger til en folkepension. Dette vil sige at alle i Danmark har ret til folkepension. Derudover er de fleste igennem deres arbejde knyttet op på forskellige pensionsordninger, således at de hver måned indbetaler et givent beløb af deres løn, til en pensionsopsparing.
[wp_ad_camp_1]
Pension Danmark er et kundeejet pensionsselskab, som har over en halv million medlemmer. De fleste medlemmer arbejder indenfor bygge og tekstil branchen. Pension Danmark har nogle fordele ved at være så stort et pensionsselskab, hvorved omkostningerne blandt andet kan holdes nede.

Pension Danmark har også ogle sundhedsordninger der kan hjælpe medlemmerne der er udsat for arbejdsskade relaterede ulykker.

Folkepension nyheder

Opsparing

Der findes mange muligheder for at lave en opsparing. Bankerne har i tide og utide brug for kapital, så de tilbyder jævnligt at man kan åbne konti til opsparing under gunstige forhold. Specielt under en finanskrise vil bankerne være interesseret i at hente indlån hjem, og vil som resultat tilbyde deres kunder eller nye kunder gode muligheder for opsparing.
[wp_ad_camp_1]
En god rente til en opsparing må siges at starte ved ca. 3% årligt. Husk at inflationen i Danmark er på ca. 2%, hvilket vil sige at dine penge mister 2% af sin værdi om året.

Der findes flere sider på nettet hvor du kan finde sammenligninger af forskellige tilbud fra banker, hvor du kan starte din opsparing. Det er også muligt at smide din opsparing i enten obligationer eller aktier. Det mest værdifulde må dog siges at være likvide penge som står på en solid opsparingskonto.

Længe til din folkepension udbetaling

Feriepenge

Feriepenge er en tvungen opsparing, som bliver trukket af din løn og svarer til ca. 12%. Feriepenge ordningen er skabt for at sikre at alle har råd til at holde ferie. Feriepengene kan udbetales fra maj måned det efterfølgende år.
[wp_ad_camp_1]
Hvis man er selvstændig skal man være opmærksom på at man ikke automatisk opsparer feriepenge, og således selv må lægge noget til side til ferien året efter.

Find ud af hvornår udbetales folkepension

Kapitalpension

En kapitalpension er en pensionsordning som man kan påbegynde fra man er fyldt 18 år, og som man får udbetalt når man fylder 60 år. Der er et loft på hvor meget man kan indbetale om året på 43100kr.
[wp_ad_camp_1]
Du kan trække op til 44% af pensionen fra i skat, men skal betale 40% i skat af pensionen når den udløber. Vælger du at trække pensionen ud inden du er fyldt 60 år, skal der betales en skat på 60%

Forskellen på en kapitalpension og så en ratepension, er at en kapitalpension får du udbetalt på en gang, hvor en ratepension, bliver udbetalt i rater, fra når du går på pension.

Pension

Der findes flere former for pension, men generelt set er pension en opsparing til sikring af alderdommen, således at man har penge til at overleve for. Men skelner mellem flere forskellige former for pension.
[wp_ad_camp_1]
Folkepensionen, er en pension alle danske statsborgere har rettighed til, så længe de har været statsborgere i 40 år mellem det fyldte 15 år til det fyldte 60 år. I Danmark kan du få udbetalt din folkepension fra du er 65. Er du fyldt 60 efter 1999, kan du få folkepension fra du er fyldt 67 år.

Er du ude for et eller andet der gør dig ude af stand til at arbejde, har du mulighed for at få førtidspension inden du er fyldt 65 år.

Udover folkepension har de fleste mennesker pensionsopsparing igennem deres arbejde, som de automatisk betaler til. Denne pension vil ofte langt overstige folkepensionen i værdi. Det er en rigtig god ide at starte så tidligt som muligt med at indbetale til en pensionsopsparing.

Derfor er der også flere som selv laver en pensionsopsparing ved siden af folkepensionen og den arbejdsrelaterede pension, som yderligere er med til at sikre alderdommen.

Folkepension

Som dansk statsborger har du rettighed til at modtage folkepension, såfremt du har været dansk statsborger i mere end 40 år, mellem dit 15år og dit 60år. Du kan således godt trække din folkepension fra et andet land, hvis du senere hen er flyttet, eller ønsker at bruge din alderdom i udlandet. Det er jo ikke altid lige godt vejr i Danmark.
[wp_ad_camp_1]
Din folkepension kan blive udbetalt fra du er fyldt 65 år. Er du fyldt 60år efter 1999, kan du først få din folkepension når du er 67år. Men folkepensionen er i dag så lav, at det må anses at være et nødstilfælde at man træder ind i alderdommen kun ledsaget en folkepension. Det anbefales kraftigt at man selv lave en pensionsopsparing, enten igennem arbejdet eller privat.