Feriepenge

Feriepenge er en tvungen opsparing, som bliver trukket af din løn og svarer til ca. 12%. Feriepenge ordningen er skabt for at sikre at alle har råd til at holde ferie. Feriepengene kan udbetales fra maj måned det efterfølgende år.
[wp_ad_camp_1]
Hvis man er selvstændig skal man være opmærksom på at man ikke automatisk opsparer feriepenge, og således selv må lægge noget til side til ferien året efter.

Find ud af hvornår udbetales folkepension

Kapitalpension

En kapitalpension er en pensionsordning som man kan påbegynde fra man er fyldt 18 år, og som man får udbetalt når man fylder 60 år. Der er et loft på hvor meget man kan indbetale om året på 43100kr.
[wp_ad_camp_1]
Du kan trække op til 44% af pensionen fra i skat, men skal betale 40% i skat af pensionen når den udløber. Vælger du at trække pensionen ud inden du er fyldt 60 år, skal der betales en skat på 60%

Forskellen på en kapitalpension og så en ratepension, er at en kapitalpension får du udbetalt på en gang, hvor en ratepension, bliver udbetalt i rater, fra når du går på pension.

Pension

Der findes flere former for pension, men generelt set er pension en opsparing til sikring af alderdommen, således at man har penge til at overleve for. Men skelner mellem flere forskellige former for pension.
[wp_ad_camp_1]
Folkepensionen, er en pension alle danske statsborgere har rettighed til, så længe de har været statsborgere i 40 år mellem det fyldte 15 år til det fyldte 60 år. I Danmark kan du få udbetalt din folkepension fra du er 65. Er du fyldt 60 efter 1999, kan du få folkepension fra du er fyldt 67 år.

Er du ude for et eller andet der gør dig ude af stand til at arbejde, har du mulighed for at få førtidspension inden du er fyldt 65 år.

Udover folkepension har de fleste mennesker pensionsopsparing igennem deres arbejde, som de automatisk betaler til. Denne pension vil ofte langt overstige folkepensionen i værdi. Det er en rigtig god ide at starte så tidligt som muligt med at indbetale til en pensionsopsparing.

Derfor er der også flere som selv laver en pensionsopsparing ved siden af folkepensionen og den arbejdsrelaterede pension, som yderligere er med til at sikre alderdommen.

Folkepension

Som dansk statsborger har du rettighed til at modtage folkepension, såfremt du har været dansk statsborger i mere end 40 år, mellem dit 15år og dit 60år. Du kan således godt trække din folkepension fra et andet land, hvis du senere hen er flyttet, eller ønsker at bruge din alderdom i udlandet. Det er jo ikke altid lige godt vejr i Danmark.
[wp_ad_camp_1]
Din folkepension kan blive udbetalt fra du er fyldt 65 år. Er du fyldt 60år efter 1999, kan du først få din folkepension når du er 67år. Men folkepensionen er i dag så lav, at det må anses at være et nødstilfælde at man træder ind i alderdommen kun ledsaget en folkepension. Det anbefales kraftigt at man selv lave en pensionsopsparing, enten igennem arbejdet eller privat.

Pensionsopsparing

Der er flere måder at lave en pensionsopsparing på. Folkepensionen er som sådan en tvunget pensionsopsparing som alle danske statsborgere betale til. Dertil er der mulighed for selv at lave en kapitalpension eller ratepension igennem et pensionsselskab(snak med din bank). Her kan du fx indbetale et fast beløb hver måned, og trække 44% fra i fra bund og mellemskatten. Når du så trækker pensionen ud skal du betale 40%. Trækker du den før du fylder 60år, skal du betale 60%.
[wp_ad_camp_1]
Dertil er det en rigtig god idé at lave en pensionsopsparing igennem din arbejdsgiver, således at du ligger noget til side i de år hvor du tjener gode penge.

Man siger som tommelfingerregel at det er en god ide at starte med at indbetale til en pension udover folkepensionen, inden man er fyldt 30 år. Vi bliver imidlertid konstant længere på arbejdsmarkedet, så der er konstant flere år til at betale til en pensionsopsparing i.

Førtidspension

Du kan få udbetalt din folkepension før du er fyldt 65år, såfremt du bliver anerkendt som ikke arbejdsduelig, det kan være en fysisk eller psykisk skade/påvirkning. Førtidspensionen er således bare en egentlig tidlig folkepension, som udbetales til dem i samfundet, som ikke kan arbejde på fuld tid.
[wp_ad_camp_1]
Hvis din arbejdsevne er nedsat fysisk eller psykisk, i en udstrækning så du ikke kan passe et reelt arbejde, har du mulighed for at modtage førtidspension. Du kan dog opnå muligheden for at arbejde i et bestemt omfang, også selv du er på førtidspension.

I 2009 var satsen for førtidspension på 188.448kr, men du skal være opmærksom på at den er lavere hvis du har en samlever. For at få den høje sats skal du kunne bevise at du reelt er enlig, og at du således har krav på fuld førtidspension.

Du kan søge om at få førtidspension fra du er fyldt 18 år til du er fyldt 67år. Der skal naturligvis være en god grund til ansøgningen. Som minimum skal du f.eks. have en nedsat arbejdsevne svarene til 50% af din fulde evne.

Din kommune vil i hver enkelt sag gå ind og vurdere forskellige sider af ansøgerens person for at finde ud af hvor uegnet personen er til arbejde. Kommunen kan også vælge at sætte din førtidspension på pause, hvis de er i tvivl om du reelt har nedsat arbejdsevne.

Ratepension

En ratepension er en pensionsopsparing som udbetales i rater typisk i op til 10 år efter du er blevet pensioneret. De penge du indbetaler til en ratepension kan du fradrage med 44% i bund og mellemskatten. Når du får ratepensionen udbetalt skal du betale 40%. Vil du have den udbetalt inden du er fyldt 60år, skal du betale 60% i skat.
[wp_ad_camp_1]
Du kan få udbetalt din ratepension (i rater) fra du er fyldt 65 år. Er du fyldt 60 efter 1999, kan du få den udbetalt efter du er fyldt 67år.

Ratepension er altså en pensionsopsparing som betales i rater, hvor en kapitalpension er en pensionsopsparing der betalt på en gang.