Den nye skatteaftale – har den en indflydelse på dig?

Vi lever i en globaliseret verden, som er præget af konstant at være i forandring, og det kan somme tider være svært at bevare overblikket og holde sig ajour med de nyeste ændringer, nyheder og oplysninger. Derfor er det vigtigste, at du har et overblik over, hvilke ændringer der kan have betydning for netop dig og din situation.
Et af de områder, hvor der hele tiden sker noget nyt, er i politikkens verden. Der går sjældent mere end en uges tid, før vi hører noget nyt fra folketinget på Christiansborg. Det kan være alt fra løsningsforsøg på konkrete problemer i samfundet til et udspil på nye og mere generelle lovændringer. Nogle ændringer kan have en stor betydning for dig i din nuværende situation, mens andre ændringer måske først kan mærkes efter flere år. Der sker altså jævnligt nyt i den danske politik, og dette er også tilfældet med den seneste aftale om en ny skattereform, der bl.a. skal give skattelettelser til dele af befolkningen.

 

Diskussionen om skattelettelser

Grundlæggende set kan en skattelettelse enten rette sig mod alle i befolkningen eller blot udvalgte dele af befolkningen, hvor der altså sker en nedsættelse af skatten. Men har dette en positiv eller negativ indvirkning? Der bliver på kryds og tværs af de danske partier både diskuteret meget for, men også imod skattelettelser og altså den virkning de kan have på hele befolkningen og det enkelte individ. Indføring af skattelettelser kan have forskellige udfald. Når der sker en skattelettelse, vil der eksempelvis på den ene side være flere penge til rådighed for det enkelte individ, men færre penge til staten.

Læs med, hvis du vil læse lidt mere om den nye skatteaftale og indflydelsen, som den måske kan have på dig og din pension! 

 

En ny skatteaftale – hvorfor?  
Den danske regering bestående af partierne Venstre, Liberal Alliance og Konservative har altså sammen med Dansk Folkeparti for nylig indgået en ny aftale om en skattereform, der skal give skattelettelser til dele af den danske befolkning. Der er nemlig et samspilsproblem i Danmark, hvor det for nogle befolkningsgrupper i det danske samfund næsten ikke betale sig at spare op til sin egen pension. Dette er et problem, som denne skattereform skal bidrage til at løse.
Hvad indebærer den nye skattereform?

Grundlæggende set har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet sig for at lette skatterne og altså spare 5,0 milliarder danske kroner. Med den nye skattereform skal det altså være mere attraktivt at spare op til sin pension, mens man er i arbejde.
Skattereformen består af forskellige elementer. Der skal først og fremmest være en lavere skat på arbejdsindkomsten og et større fradrag for den enkeltes pensionsindbetaling gennem et nyt jobfradrag på 4,5 pct., der betales af arbejdsindkomsten. Derudover skal bundskattesatsen sænkes med 0,02 procentpoint. Desuden gælder der med denne skattereform et helt nyt fradrag, når det kommer til pensionsindbetalinger. Her vil der blive givet op til 70.000 danske kroner årligt til dem, som er fradragsberettigede. Gennem disse ændringer medfører aftalen altså, at den del af den danske befolkning, som er på overførelsesindkomst bliver reduceret med ca. 8.500 personer.
Kilder: Jyllands-Posten og Erhvervsministeriet

Post Navigation