Hvad er ratepension?

Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i de forskellige muligheder for pensionsopsparinger og lignende løsninger, og hvilken af disse der passer bedst til lige præcis den situation, man selv står i. De forskellige muligheder indebærer bl.a. ratepension, livsvarig livrente og det, der før hed kapitalpension, men nu er blevet lavet om til aldersopsparing.

Læs med herunder, og bliv klogere på ratepension.

Ratepension indbetaling og udbetaling

Overordnet set er en ratepension en pensionsopsparing, der udbetales i rater i mindst 10 og maksimalt 30 år, efter man har startet udbetalingen. Udbetalingen kan tidligst startes, når man når pensionsudbetalingsalderen, der er 3 år før folkepensionsalderen. Derudover kan udbetalingen ikke stoppes igen, når den først er startet.

Indbetalingen på en ratepension trækkes fra den skattepligtige indkomst, og det højeste beløb, man kan indbetale årligt, er i 2020 57.200 kr. for en ratepension med fradrag og 62.173 kr., hvis man indbetaler på en arbejdsgiverordning. Når man får ratepensionen udbetalt, beskattes den desuden som personlig indkomst, dog skal man ikke betale arbejdsmarkedsbidrag.

Forskellen på ratepension og kapitalpension/aldersopsparing

Et alternativ til ratepensionen var før i tiden kapitalpensionen. Denne eksisterer dog ikke længere, da den i 2013 blev afløst af aldersopsparingen. Kapitalpensionen og aldersopsparingen minder meget om hinanden, så denne sammenligning vil fokusere på aldersopsparingen.

De største forskelle på en ratepension og en aldersopsparing, er bl.a., at ratepensionen, som nævnt, udbetales i rater hver måned eller kvartal i en årrække, hvorimod aldersopsparingen oftest udbetales som et engangsbeløb.

Derudover er beskatningen på de to typer for pensionsopsparing nærmest omvendt. Hvis man har en ratepension, får man fradrag for det, man indbetaler til pensionen. Det gør man ikke, når man indbetaler på en aldersopsparing. Til gengæld skal man, som nævnt, betale indkomstskat, når man får udbetalt ratepensionen. Hvis man får udbetalt aldersopsparingen rettidigt, skal man i modsætning til ratepensionen ikke betale nogen afgift til staten ved udbetaling.

Pension i udlandet

Nogle mennesker overvejer også at flytte til udlandet på den ene eller den anden måde, når de bliver pensionister. Som hovedregel kan man få alle former for dansk pension udbetalt, selvom man flytter til udlandet. Det er dog forskelligt, hvordan de beskattes, og hvilke andre regler der kan være, alt efter hvilket land man flytter til.

Danmark har lavet dobbeltbeskatningsaftaler med en række lande, og for f.eks. ratepensioner er det forskelligt, hvilket land der har beskatningsretten. Hovedreglen er, at der skal betales skat i tilflytterlandet, men i stadigt flere af de dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået med andre lande, er det besluttet, at Danmark har beskatningsretten på private pensionsudbetalinger fra Danmark.

Vælger man at flytte til udlandet og tage f.eks. sin ratepension med, er der dog flere ting, det kan være godt at få hjælp til. Det kan f.eks. være en fordel at få hjælp til valutaomregning, hvis man ikke helt har styr på vekselkursen fra danske kroner til møntfoden i det pågældende land. Derudover er det også godt at få hjælp til at få helt styr på reglerne for udbetaling af dansk pension i det land, man vil bosætte sig i.

Post Navigation