Pension 2013 nye regler

Fra 2013 er det ikke længere muligt at opnå skattefradrag på indbetaling til en kapitalpension. I stedet kan man hæve sin kapitalpension i 2013, og betale 37,5% i skat, i stedet for de 40% man ellers ville skulle betale. Så hvis man alligevel står og skal pensioneres, kan det være et godt tidspunkt at gøre det på. Efter 2013 vil dette ikke være muligt til den fordelagtige rente. Pointen er at staten får nogle skattekroner ind, som de først ville få senere.


Når vi snakker pension fremover vil man primært snakke om 3 begreber. Alderspension, ratepension og livrente.

Alderspension er den nye kapitalpension, hvor man dog ikke får et skattefradrag, men et nedslag i den skat man betaler på sit eventuelle afkast. Når man hæver sin alderspension, betaler man ikke skat, som af en kapitalpension. Men fordelen er altså noget mindre, og skal altså primært findes i at avancerne på alderspensionen kun beskattes med omkring 15%.

Ratepension er som vi kender det, og der kan man stadig få fradrag, men nu kun op til 50.000kr i indskud om året. Dvs indskyder du mere betaler du almindelig indkomstskat af beløbet. Opretter de imidlertid en livrente, er der ikke noget loft på hvor meget du kan få fradrag for (hvis du får din arbejdsgiver til at lave indbetalingerne). Dette giver mening for staten, da livrenten sikrer borgeren pension hele livet.

Derfor virker det mere naturligt i dag at oprette en ratepension og en livrente. De første 50.000kr ryger over på ratepensionen og de sidste penge kan så blive indbetalt på en livrente pension.

En livrente adskiller sig fra de andre pensionskonti ved at være en reel forsikring som du betaler til dit pensionsselskab eller forsikringsselskab. Ved livrenten bliver det simpelthen vurdere hvor gammel du bliver, og bliver du ældre end det de har regnet ud, “tjener” du på ordningen, og stiller du træskoene før denne “gennemsnitsalder”, så “mister” du penge på ordningen.

Fordelen med en Livrente er at du kan indbetale til den hele tiden, også dage inden og efter du er gået på pension. Dvs du kan have opsparet et stort beløb i private investeringer, bolig eller andet, som du så på en gang kan indbetale til en livrente, og således få udbetalinger fra dag 1 (pensionsalder).

Hvis man vil være helt sikker, så starter man så tidligt så muligt, og begynder at indbetale både på en ratepension og en livrente. Jo før man starter desto bedre.

JEG vil dog advokere for at man i en tiltagende kaotisk og usikker verden, tager ansvaret for sin egen opsparing, og begynder at investere på egen hånd. Dette kan være i både bolig, højrentekonti, obligationer og aktier, således at man får en fornuftig fordeling. På denne måde er dine penge ikke bundet op i et pensionsselskab.

I et pensionsselskab har du ikke adgang til dine penge, og vi ved altså ikke hvad der kommer til at ske i fremtiden. Der kan komme alle mulige stramninger, som man er nødt til at acceptere som medlem i et pensionsselskab. Hvorimod er man selv herre over sine penge og sine opsparinger, er man helt fri til at gøre hvad man vil, og man risikere ikke at blive bundet op på en eller anden ny smart skatteregel. Hvem ved hvordan samfundet ser ud i 2030?

Man kunne lave en fordeling der lyder 50% pensionsopsparing (livrente/ratepension) og 50% personlig opsparing (bolig, aktier, obligationer, højrentekonti), på denne måde er man ikke helt overladt til regeringens luner.

Post Navigation