Topskat

I Danmark har vi en topskat på 15% af den løn der overstiger 389.900DKK (2010). Topskatten er med til at sikre at der ikke sker en skævvridning af befolkningen, således at de rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere.
[wp_ad_camp_1]
Topskatten er en af de skatter der gør Danmark til et meget afbalanceret og lige fordelt land. Der er dog en del polemik omkring topskatten, om hvordan den netop er med til at sænke incitamentet for at arbejde.

Nogle mener at hvis topskatten blev sænket ville man arbejde mere og således ville det samlede skattegrundlag være større, end uden en topskat.

Hvis du selv betaler topskat, er der mange forskellige muligheder for hvordan du kan slippe uden om denne skat, ved fx at betale til en pensionsopsparing.

Arbejdsmarkedsbidrag

Alle skal som udgangspunkt betale et arbejdsmarkedsbidrag af deres løn, fradrag eller anden indkomst. Det gælder f.eks. selvstændigt erhvervsdrivende, der skal betale arbejdsmarkedsbidrag af deres overskud.
[wp_ad_camp_1]
Arbejdsmarkedsbidraget ligger på 8%, og er en skat der finansierer statens forbedringer og nye tiltag vedrørende det danske arbejdsmarked. Specielt i disse tider (2010) bliver der brugt rigtig mange penge på at forbedre arbejdsmarkedssituationen, i et forsøg på at få flere mennesker i job.

Arbejdsmarkedsbidraget er således med til at støtte og opretholde kvaliteten af det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedsbidraget kaldes også for AM bidrag.

Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af efterløn, folkepension eller førtidspension.

Børneopsparing

Der findes mange forskellige måde hvorpå du kan få lavet en børneopsparing. De to oplagte muligheder er enten at oprette en højrente indlåns konto, hvor du så løbende kan indsætte et beløb.
[wp_ad_camp_1]
En anden god mulighed er at købe aktier. Ulempen ved at have en børneopsparing i aktier, er at man som regel er nødt til at starte ud med et større beløb, og så lade aktierne stå, frem for at købe flere hele tiden. Det kan blive dyrt i kurtager.

Så hvis du vil lægge penge til side løbende, er en højrente konto i banken et godt bud for en børneopsparing. Men hvis du har et større beløb, kan du med fordel købe aktier med det samme, og lade dem være, indtil børneopsparingen skal indfries.

Aktier har selvsagt en større risiko end højrente konto. Men på langt sigt vil det nok være den bedste investering.

Arbejdsskade

En arbejdsskade er en personskade der sker under et arbejdsforhold, og kan derfor kun anerkendes som en arbejdsskade såfremt man er underlagt en arbejdsgiver, på skadestidspunktet. Arbejdsgiveren skal iøvrigt være placeret i Danmark, og skaden skal være sket i forbindelse med arbejdet.
[wp_ad_camp_1]
Det er muligt at få erstatning for en arbejdsskade i Danmark. Dette søges igennem arbejdsskadestyrelsen, hvor du skal gøre rede for din nedsatte arbejdsevne, og heraf den tabte arbejdsfortjeneste.

Du kan få arbejdsskade erstatning også selvom du arbejder i udlandet for en dansk arbejdsgiver, fx hvis du arbejder på et dansk skib i udlandet.

Beløb

Beløbet på dine dagpenge afhænger af den løn du fik umiddelbart før du blev arbejdsløs. Din akasse arbejder med forskellige satser, og hvis du fx lige er blevet færdiguddannet og søger om at få dagpenge, vil du som udgangspunkt få den laveste sats. Du kan her forvente at få udbetalt mellem 8-10.000kr, alt efter hvor meget fradrag du har.
[wp_ad_camp_1]
Det er et beløb som kan variere meget, så det er en god idé lige at kontakte din akasse for at finde ud af hvilke beløb du kan forvente at få i dagpenge.

Omsorgsdage

Bliver dit barn syg har du ret til at holde 2-10 omsorgsdage om året, alt efter om du blev forælder før eller efter 1 oktober 2005. Efter denne dato blev de retmæssige omsorgsdage nemlig sat ned fra 10 til 2 om året.
[wp_ad_camp_1]
Du har under dine omsorgsdage ret til fuld løn, sålænge barnet ikke er fyldt 7 år. Din arbejdsgiver har desuden ingen ret til at se beviser for rigtigheden af dine omsorgsdage.

Omsorgsdagene er lavet af hensyn til det enkelte barn, således at det altid har mulighed for at have en af sine forældre tilstede hvis det rammer ind i sygdom eller andet.

Børnebidrag

Når forældre til et eller flere børn er separeret skal den part der ikke har forældremyndighederne over børnene betale et børnbidrag. Dette beløb svinger fra år til år, men er generelt stigende, således at det i 2008 var på 1094kr om måneden og i 2009 var på 1128kr om måneden.
[wp_ad_camp_1]
Vi har en inflation i Danmark på ca 2%, så man skal regne med at børnebidraget også stiger med ca 2% om året.

Børnebidraget er med til at sikre et acceptabelt økonomisk fundament for den forældremyndigheds bærende part.

Skatteministeriet

Skatteministeriet er det ministerium der varetager indragelsen af skatter i Danmark. Indsamlingen af skatter betaler for alle de offentlige instanser du som borger har gratis adgang til. Skatteministeriet formidler således skatten videre til kommunerne.
[wp_ad_camp_1]
Det er skatteministeriet der i samarbejde med regeringen og skatteministeren udstikker retningslinierne for skatter og afgifter i Danmark. De overvåget konstant effektiviteten af de forskellige afgifter og skatter, således at der ikke bruges unøddige ressourcer.

Skatteministeriet rapporterer direkte til den siddende skatteminister, og arbejder samtidig tæt sammen med EU.

Beregn

Der findes mange forskellige sider på nettet hvor du kan beregne hvordan din pension vil komme til at se ud. Du kan beregne alt fra hvordan du undgår topskatten ved at indbetale til en pensionsordning til hvad du skal have tilbage i skat.
[wp_ad_camp_1]
De fleste banker har en service hvor du kan gå ind og lave en masse forskellige økonomiske beregninger.

Vi har ikke nogen beregne her på siden. Men det er ikke så svært at finde nogle der er værd at benytte.

Alt du ved om folkepension udbetaling

Pension Danmark

I Danmark betaler du som statsborger til en folkepension. Dette vil sige at alle i Danmark har ret til folkepension. Derudover er de fleste igennem deres arbejde knyttet op på forskellige pensionsordninger, således at de hver måned indbetaler et givent beløb af deres løn, til en pensionsopsparing.
[wp_ad_camp_1]
Pension Danmark er et kundeejet pensionsselskab, som har over en halv million medlemmer. De fleste medlemmer arbejder indenfor bygge og tekstil branchen. Pension Danmark har nogle fordele ved at være så stort et pensionsselskab, hvorved omkostningerne blandt andet kan holdes nede.

Pension Danmark har også ogle sundhedsordninger der kan hjælpe medlemmerne der er udsat for arbejdsskade relaterede ulykker.

Folkepension nyheder